מאכלי אבלות: בין אוכל למעגל החיים

לאוכל יש מקום מרכזי בחיי היומיום. אוכל הוא מצרך קיומי, אך לא רק. בתרבות האנושית פעמים רבות נקשר האוכל לאירועי שמחה ויש לו היכולת לקרב בין אנשים, האכילה המשותפת מביאה לחיבור גם בין זרים מוחלטים. בנוסף, למאכלים מסוימים ניתנו משמעויות סמליות. כך למשל בראש השנה אכילת הדבש מסמלת את הרצון לחידוש שנה טובה ומתוקה, ראש של דג – שנהיה לראש ולא לזנב ועוד שלל הסימנים שאתם מכירים מביתכם. משמעויות סמליות ניתנו גם למאכלים הקשורים בחגיגת ברית המילה, טקס הנישואין והמוות. במקור הבא נלמד על המאכלים שאכלו יהודים בימי הביניים בסעודת ההבראה – הסעודה הראשונה שאוכלים האבלים בשובם מן הלוויה. נהוג שסעודה זו מתבשלת על ידי המנחמים (מי שאינם אבלים). הקטע שלפניכם לקוח מפירושו של רש"י (רבי שלמה יצחקי, 1040 - 1105) לספר בראשית, על סיפור מכירת הבכורה תמורת נזיד עדשים.

עדשים אדומות, ואותו היום מת אברהם [...] ובישל יעקב עדשים להברות את האבל.

ולמה עדשים? שדומות לגלגל שהאבלות גלגל חוזר בעולם.

ועוד מה עדשים שאין להם פה כך האבל אין לו פה שאסור לדבר.

ולפיכך המנהג להברות את האבל בתחלת מאכלו ביצים שהם עגולים ואין להם פה, כך אבל אין לו פה כדאמרינן במועד קטן (כא ע"ב) אבל כל שלשה ימים הראשונים אינו משיב שלום לכל אדם וכל שכן שאינו שואל בתחלה, משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל וכו'


(רש"י, בראשית כ"ה 30, ד"ה: מן האדם האדם)


להברות את האבל: הכנת סעודת ההבראה

גלגל חוזר בעולם: אפשר להציע שני פירושים. א. האבלות עוברת בין משפחה למשפחה וכל אחד בתורו מנוחם או מנחם. ב. החיים הם גלגל, אנשים נולדים, חיים ומתים.

אינו משיב שלום: לפי ההלכה האבל לא משיב לשואל בשלומו ולא שואל את מנחמיו לשלומם במשך שלושת ימי האבלות הראשונים.

שאלות לדיון

1. קראו את פרק כ"ה בספר בראשית. מה רש"י מבקש להסביר בדיבור המתחיל "מן האדם האדם" המובא למעלה?

2. מדוע למי המקור נהוג להאכיל את האבלים בעדשים?

3. מה הכוונה "עדשים שאין להם פה"? השוו בין תמונות הקטניות להלן:

4. מהו המאכל שהיה נהוג לאכול בפועל באשכנז בימי הביניים?

5. "גלגל חוזר בעולם", "מה קדם למה? הביצה או התרנגולת". חשבו על המשמעות הסמליות של הביצים והעדשים.

6. אם אתם יכולים לראות את הקשר בין שני המאכלים, עדשים וביצים? האם הקשר הוא רק סמלי או שמא יכול להיות הסבר "מעשי" מדוע כדאי להאכיל דווקא בעדשים או בביצים?עורכת: עדי נמיה כהן
מקורות אחרונים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי נושאים